Legislatie

Informații și cadru normativ referitor la coordonarea unităţilor şi instituţiilor de bază din sistemul de învăţământ preuniversitar
Aprobat prin Ordinul nr. 5.447 din 31 august 2020, emitent Ministerul Educației și CercetăriiPublicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020
Aprobată prin Ordinul nr. 5.545 din 10 septembrie 2020, emitent Ministerul Educației și CercetăriiPublicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 837 din 11 septembrie 2020
Legea nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, emitent Parlamentul RomânieiPublicat în Monitorul Oficial, nr. 762 din 20 august 2020
Legea educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, emitent Parlamentul RomânieiPublicat în Monitorul Oficial, Partea I. nr. 18 din 10 ianuarie 2011